Литературное чтение на родном (тувинском) языке

Литературлуг номчулга май 25 тен 30

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки
1 Алышкылар Выразительно прочитать Выучить 27.05

Литературлуг номчулга 18-23 май

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки
1 Алышкылар Выразительно прочитать Выучить 20.05

Литературлуг номчулга 13.05.2020

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки
1 Шериг –оолдун олчазы Выразительно прочитать Выучить 13.05

Литературлуг номчулга

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки
  Оол биле кушкаш прочитать Планын тургузар 29.04

Литературлуг номчулга

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения
  Сайдаяк прочитать прочитать 23.04

Литературлуг номчулга 3 класс апрель 15

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения
  Ававыс чокта Чыраа кулун. Хам бору – биле шинчээчи бору Номчуур   15.04

с 05.12 по 12.12.2020г

Литературлуг номчулга

3 класса с 07 ноября по 12 декабря

Тема Дата Задания из учебника Домашнее задание Ссылка
1 С.С.Сурун-оол «Хек» 10.12   Номчааш айтырыгларга аас-биле харыылаар.  Боралдыр деп куштун дугайында кыска тоол чогаадыр.