Литературное чтение на родном (тувинском) языке

Литературлуг номчулга 4 класс 29.05.2020

№  п/п   Тема урока               Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения
1 Н.Ооржак «Адазынын дузалакчылары» Шулукту аянныг номчуур Шулукту шээжилээр 29.05

Литературлуг номчулга 4 класс 22.05.2020

№  п/п   Тема урока               Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения
1 О.Сагаан-оол «Кызыл сылдыс ордени» Ар.181-183 номчуур Ар.181 А.Бовейленнин чуруунга «Маадырлыг тыва эки турачылар» деп чогаадыгдан бижи. 22.05

Литературлуг номчулга 4 класс 15.05.2020

№  п/п   Тема урока               Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения
1 М.Кенин-Лопсан «Калдаракты азырап алганым» Ар.172-175 номчуур Ар.75 бажынга онаалга (ог) 15.05

Литературлуг номчулга 4 класс с 20 апреля по 25 апреля 2020 г.

№  п/п   Тема урока               Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь (электронная почта учителя)
1 Б. Ховенмей « Адазынын айбызынга» , Л. Чадамба « Ивижилер оолдары» Чечен чугааны номчуур ар.157-160 Шулукту шээжилээр ар.161-162 24.04 aldynkys1991@mail.ru  

Литературлуг номчулга 4 класс с 13 апреля по 18 апреля 2020 г.

№  п/п   Тема урока               Ссылка урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь (электронная почта учителя)
1 О.Сувакпит «Хуулгаазын кажыктарым» (узунду)     Шулукту аянныг номчуур, айтырыгларга харыылаар (?) Шулукту шээжилээр ар.155 17.04 aldynkys1991@mail.ru