Литературное чтение на родном (тувинском) языке

Литературлуг номчулга 25-30 май 2020 чыл

№ п.п Тема урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1 Чогаадыг «Чайгы дыштанылгамны канчаар эрттирер мен» Кыска чогаадыг бижиир. Номчаан чогаалдарын катаптап номчуур. 28.05. khertek@inbox.ru

Литературлуг номчулга 2 класса с 18 по 23 мая 2020 года

№ п.п Тема урока Задания из учебника Домашнее за\дание Сроки выполнения Обратная связь
1 С.Сурун-оол «Элик» Элик,эликтер деп состерни орус дылче очулгаларын шын тыпкаш, кыдыраажынга бижи Номчуур . 21.05. khertek@inbox.ru

Литературлуг номчулга 2 класса с 27 апреля по 30 апреля 2020 года

№ п.п Тема урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1. «Эн эки белек» , «Уш угбашкы» «Авамнын дузалакчызы мен» деп кыска чогаадыг бижиир. Тоолдарны номчааш кайы-бирээзин шилип алгаш утказын эдерти чугаалаар. 30.04.2020 khertek@inbox.ru

2 класс апрель 24, 2020 чыл

№ п.п Тема урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1. К.Ондар «Ойнап чору», «Матпаадыр» Кажык-биле ойнаар оюннардан кыдыраажынга бижип ал. «Матпаадыр» депоюн удээн чугаанын кайы бирээзин шээжилээр. 24.04.2020 khertek@inbox.ru

Литературлуг номчулга. 2 класса с 13 апреля по 18 апреля 2020 года

№ п.п Тема урока Ссылка урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1. «Куу,Рак болгаш шортан. Адазы болгаш оолдары»   Баснянын маадырларын аттарын ушта бижээш, орус дылче очулдурар.. Кыска чогаадыг бижиир .Кайы-бирээзин шилип алгаш «Мээн клазым найыралдыг», Мээн ог-булем найыралдыг» 21.04.2020 khertek@inbox.ru

Задания по литературному чтению на родном языке с 12.12 по 17.12.20

2 класс

Дата Предмет Тема Ссылка Задания
15.12 Литературлуг номчулга         Шулук дугайында билиг. Строфа. Аяннажылга. Е. Танова. «Кышкы ыржыгаш». К. Ондар. Харжыгаш               Шулукту аянныг номчааш доктаадыр