Родной (тувинский язык)

Родной (тувинский) язык с 25 по 30 мая 2020 года

№ п.п Тема урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1 Улуг сек, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектери. Мергежилге 337арын 140 Мергежилге  338 арын 141 27.05 khertek@inbox.ru
2 Чыл дургузунда ооренгенин катаптаары. Мергежилге 342,344 арын 142 Мергежилге 345 29.05 khertek@inbox.ru
3 Чыл дургузунда ооренгенин катаптаары. Мергежилге 347 арын 143 Мергежилге 350,351  арын 144 30.05 khertek@inbox.ru

Родной (тувинский) язык 2 класса с 18 по 23 мая 2020 года

№ п.п Тема урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1 Кол сос биле соглекчи дугайында билиг. Мергежилге 318,320 арын 133 Мергежилге 322,323 арын 134 20.05 khertek@inbox.ru
2 Улуг сек, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектери. Мергежилге 324 аас-биле Арын 135те дурумну номчуур,доктаадыр   Мергежилге 327,328 22.05 khertek@inbox.ru
3 Улуг сек, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектери. Мергежилге 330 Мергежилге 332,334 арын 138 23.05 khertek@inbox.ru

Родной (тувинский) язык

2 класса с 27 апреля по 30 апреля 2020 года

№ п.п Тема урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1 Домак. Мергежилге 303,305 аас-биле   Мергежилге 306 арын 126 (дужуруп бижиир) 29.04.2020 khertek@inbox.ru

2 класса с 20 апреля по 25 апреля 2020 года

№ п.п Тема урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1 Домак. Мергежилге 291 ар.118   Мергежилге 293 арын 118 20.04.2020 khertek@inbox.ru
2 Домак. Мергежилге 294 (аас-биле) арын 119 Мергежилге 296 ар.121   Арын 120 дурумну доктаадыр. Мергежилге 298 арын 121 22.04.2020 khertek@inbox.ru
3 Домак.   Мергежилге 297 (аас-биле) Мергежилге300   «Час» дугайында 3домактан чогааткаш кыдыраашка бижиир. 23.04.2020 khertek@inbox.ru

Родной (тувинский) язык. 2 класса с 13 апреля по 18 апреля 2020 года

№ п.п Тема урока Ссылка урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1 -ла,-ле,-на,-не деп состерни шын бижиири.   Мергежилге 283 ар.115   Мергежилге 284 арын 114 20.04.2020 khertek@inbox.ru
  -ла,-ле,-на,-не деп состерни шын бижиири.   Мергежилге 285 арын 115   Катаптаар 22.04.2020 khertek@inbox.ru
  -даа деп состу шын бижиири.   Мергежилге 286,288 арын 116   Мергежилге 289 арын 117 23.04.2020 khertek@inbox.ru

Родной (тувинский) язык 2 класса с 30 апреля по 11 апреля 2020 года

№ п.п Тема урока Ссылка урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1 «Чурттар, хоорайлар. суурлар, кудумчулар, хемнер аттарынга улуг ужук»   Дурум (аас-биле) арын 102 Мергежилге 249,251 арын 104 Мергежилге 252,254арын 105 03.04.2020 khertek@inbox.ru
2 «Торел состер».   Мергежилге 256 (аас-биле) Мергежилге 257 арын 205 Мергежилге 258 04.04.2020 khertek@inbox.ru
3 «Торел состер»   Мергежилге 259, 260 арын 106 Мергежилге 261 08.04.2020 khertek@inbox.ru
4 «Торел состер»   Мергежилге 262,264 арын 107 Мергежилге266 10.04.2020 khertek@inbox.ru
5 Катаптаашкын «торел состер»   Мергежилге 267,269,270 Мергежилге 276 11.04.2020 khertek@inbox.ru
6 -ла,-ле,-на,-не деп состерни шын бижиири.   Мергежилге 277,278  (аас-биле) Мергежилге 279,280 арын 114 Мергежилге 281 арын 114 15.04.2020 khertek@inbox.ru

Задания для 2 класса с 07.12 по 12.12.20

ДАТА ПРЕДМЕТ ТЕМА ССЫЛКА Задания
07.12       Тыва дыл               Я,е,ё,ю деп ужуктерлиг состер. Катаптаашкын           4 кажар ужктерин сос эгезингея.ажык ужук соонг чорааш 2 ун илередир деп катаптаар       В Ол ужуктер кирген состер бижээш,ун-ужук анализин сайгарар,кыш дугайында домактар чогаадып бижиир.
08.12           Тыва дыл           Слог. Состу слогтарга чарары             Упр 184,185,187      
12.12         Тыва дыл         Состерни  кожурери         Состерни  слогтап кожурер.Чангыс ужук арттырып болбас,чангыс ужук кожуруп болбас         Мер.133,135,136

Задания по родному языку с 12.12 по 17.12.20

2 класс

Дата Предмет Тема Ссылка Задания
12.12.   Тыва дыл   Тыва алфавиттин ужуктери   Ар.57алфавитти номчуур,дурумну номчааш доктаадыр.Мер.141,143,145
14.12     Тыва дыл           Катаптаашкын                 Мер.146 .чугаа тургузар  
17.12.20 Тыва дыл     Катаптаашкын         Мер.147