Родной (тувинский) язык

Тыва дыл май 25 тен 31

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки
1 Диктант «Чодураа» Мергежилге325   25.05
2 Кылыг созунун келир уези Мергежилге328 Мергежилге329 27.05
3 Домак Мергежилге3330 Мергежилге335 28.05

Тыва дыл 18-23 май

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки
1 Катаптаашкын Мергежилге315 Мергежилге317 18.05
2 Кылыг созунун келир уези Мергежилге318 Мергежилге319 20.05
3 Домак Мергежилге322 Мергежилге323 21.05

Родной (тувинский) язык

2 класса с 12 по 16 мая 2020 года

№ п.п Тема урока Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения Обратная связь
1
23
Кол сос биле соглекчи дугайында бодуун билиг.


Кол сос биле соглекчи дугайында бодуун билиг.

Кол сос биле соглекчи дугайында бодуун билиг.
Арын 128 те дурумну номчуур. Мергежилге308 аас-биле Мергежилге 309


Мергежилге 311 аас-билеМергежилге 316
Мергежилге 312Мергежилге 314

Мергежилге 317
13.05.20
15.05.


16.05
khertek@inbox.ru
Родной язык 13-14.05.2020

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки
1 Кылыг созунун эрткен уези Мергежилге307, 309 Мергежилге311 13.05
2 Кылыг созунун келир уези Мергежилге313 Мергежилге314 14.05

Родной (тувинский) язык  с 27 по 30 апреля

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки
1 Кылыг созунун уелерге оскерлири 1.Дурумну номчуур 2. Мергежилге 291, 292 (аас биле) 3. Мергежилге 293 Мергежилге 294 Дурумну доктаадыр 27.04
2 Кылыг созунун уелерге оскерлири 1.Дурумну номчуур ар 111 2. Мергежилге 296 3. Мергежилге 2297 Дурумну доктаадыр 29.04
3 Кылыг созунун амгы уези 1.Дурумну номчуур ар 112 Мергежилне298 Мергежилге 299   Мергежилге 300 Дурумну доктаадыр 30.04

                      Родной язык  3 класс с 13 апреля по 18 апреля 2020 года

Тема Задания из учебника Домашнее задание Сроки выполнения
1 Эдеринчилер 1.Дурумну номчуур 2. Мергежилге 269 3. Мергежилге 271 Мергежилге272 Дурумну доктаадыр 13.03
2 Кылыг созу 1.Дурумну номчуур 2. Мергежилге 274 3. Мергежилге 275 Мерг280 Дурумну доктаадыр 15.04
3 Кылыг созунун чуве ады – биле холбаазы Мерг 282, 284 Мергежилге 286 чурукка чугаа тургузар 16.04
4 Кылыг созунун домакка ролю. 1.Дурумну номчуур ар.109 2.Мергежилге288 3. Мергежилге 289   Мергежилге290 20.04

Родной язык с 26.11 по 05.12.2020г

Тема Дата Задания из учебника Домашнее задание
1 Эгезинде Т болгаш П бижиир состер. 26.11. 1.Дурум-биле ажыл. Куштуг частыышкынныг (п) база (т) деп уннерлиг тыва состернин эгезинге п болгаш т деп ужуктерни бижиири. 2.Мергежилге 96 арын 39 Мергежилге 100
2 Тыва,туман, тайга,турар, тын,туруг,тураскаал болгаш олардан укталган состерни Т-биле эгелеп бижиири. 02.12 1.Дурум –биле ажыл. Тыва, туман, тайга , Тес,тур деп состен укталган состерни т-биле эелеп бижиир. 2.Мергежилге 101 Мергежилге 104
3 Катаптаашкын. 04.12 Мергежилге 105 Мергежилге 106 Карартыр парлаан состерни ушта бижиир.

Родной (тувинский) язык

3 класса с 07 ноября по 12 декабря

Тема Дата Задания из учебника Домашнее задание
1 «Эгезинде Т болгаш П бижиир состер» деп темага дужуруп бижилге. «Тудугжу Базыр» 08.12 Дужуруп бижилге. Тудугжу Базыр. Тудугжу Базыр-биле фабрикадан хоорайже базыптым. Ол аразы шала ырак. Кожамнын чугаазын дыннап базып чор мен. Дашчы, бызанчы дээш каш дакпыр мергежилдиг кижи болду. Оон кылып билбес чувези-даа чок. Дорт баткан кудумчунун ийи талазында  каът бажыннар турупкан. Ол тудугжу Базырнын ажылынын туннели-дир.  
2 Частырыглар-биле ажыл. Состер.Сос тургузуу. 10.12 1)Дурум-биле ажыл. Состер уткалыг кезектерден тургустунар. Состун кол кезээн дазыл дээр.Дазылга  немежир кезектерин кожумактар деп адаар.Чижектер:школа-чы-лар-га,шол-чугеш-че. 2) Мергежилге 109 Мергежилге 111
3 Состер.Сос тургузуу. 13.12 Мергежилге 112 Мергежилге 114,115